Przejdź do treści

Poszukiwania artefaktów na terenach Gminy Tarnogród

W ostatnim tygodniu lutego Grzegorz Szymanik, który jest członkiem naszego Stowarzyszenia, odbył spotkanie z archeologiem zamojskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Spotkanie dotyczyło przekazania znalezionych artefaktów z terenu Gminy Tarnogród oraz złożenia sprawozdania z poszukiwań.

Jednym z aspektów działalności naszego Stowarzyszenia są właśnie poszukiwania archeologiczne. Od początku działalności wnioskujemy o możliwość prawnego prowadzenia poszukiwań na terenach Gminy Tarnogród i najbliższego sąsiedztwa, dlatego co roku składamy wniosek i sprawozdanie z przeprowadzonych akcji. Wszystkie znalezione artefakty są opisywane i przekazywane do oceny przez pracownika WUOZ. Jeśli ten uzna je za wartościowe zostają w urzędzie. Jeśli coś jest mocno zniszczone/uszkodzone lub ma małą wartość historyczną może zostać zwrócone podmiotowi, który wnioskował o pozwolenie. Podobna sytuacja miała miejsce i tym razem. Część ze znalezionych przedmiotów została w zamojskiej delegaturze WUOZ, a część wróciła do Tarnogrodu. W niedalekiej przyszłości artefakty będzie można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnogrodzie.

Archeolog delegatury w Zamościu podziękował za wykonaną pracę i solidne opracowanie sprawozdań i znalezisk. W ramach wdzięczności na ręce Grzegorza złożył kilka egzemplarzy czasopisma „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego”. Otrzymany dar przekazaliśmy tarnogrodzkiej bibliotece, dzięki czemu więcej osób będzie mogło z niego skorzystać. W jednym z wydań znajduje się artykuł o renowacji ołtarza z Kościoła Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie.


Jeśli ktoś z Was chciałby w przyszłości włączyć się w poszukiwania prowadzone przez nasze Stowarzyszenie, to zapraszamy do kontaktu. Jest to niezwykła przygoda i piękna lekcja historii praktycznej!